is toegevoegd aan uw favorieten.

Ariëns priester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,De Krim" ten tijde van Kapelaan Ariëns.

mensen, met aan 't hoofd onze H. Vader en Gods onmisbare zegen als onderpand. Hoevelen zullen er niet voor hun ondergang zijn behoed door lid te worden van deze vereniging? De vele dankbetuigingen en verhoringen door Dr. Ariëns verkregen liggen in dikke bundels in het Ariëns-Archief te Nijmegen. Zij spreken van ontzaggelijk leed, maar ook van grote vreugde!

Deze vluchtige beschouwing over Sobriëtas moge ik besluiten met een verklaring van Ariëns zelf:

„Als ik mij zelf moet ontleden, zou ik willen zeggen, dat de idee der Christelijke Democratie mij altijd en in alles bezield en geleid heeft.

Het volk heeft alleen vertrouwen in zijn eigen mannen, door hen zelf gekozen. Zij alleen kennen ten volle zijn noden, behoeften en wensen en alleen die