is toegevoegd aan uw favorieten.

Ariëns priester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASSISTENT DER UNIO APOSTOLICA.

Toen dr. Jan Smit, de oprichter der Unio Apostolica in ons land, benoemd was tot Apostolisch vicaris van Noorwegen, werd aan Mgr. Dr. Ariëns de taak toevertrouwd als assistent voor Nederland de verschillende diocesane Uniones met het hoofdbestuur te Parijs te verbinden. Het algemeen kapittel der Unio te Parijs in 1925 bracht mij met hem in nauwer aanraking.

Enkele persoonlijke herinneringen mogen daarom hier een plaats vinden, om dr. Ariëns ook in dit opzicht beter te kennen en te waarderen.

Na lange onderbreking zou dit kapittel gehouden worden, vooral om de regel in overeenstemming te brengen met de wensen van Z.H. Paus Pius X, die, zelf eenmaal lid der Unio, als paus haar protector wilde zijn, in plaats van een der kardinalen aan te wijzen, zoals gebruikelijk is. Bij een ontmoeting met dr. Ariëns van wege de drankbestrijding had ik als secretaris der Bredase Unio hem verzocht, enige onzer wensen op het algemeen kapittel te willen verdedigen. Na enige dagen kreeg ik als antwoord — typisch Ariëns — : ,,Ik heb U wat anders te vragen. Wilt U mijn socius zijn ? Ja zelfs mij vervangen als ik verhinderd ben ? U zoudt mij daarmee kolossaal veel genoegen doen en de zaak grotelijks dienen... I = i, 2 — 4 ! En zeker voel ik mij i; ik vergeet een massa dingen en moet mijn indrukken met anderen kunnen verwerken". Altijd dezelfde: zich zelf onderschatten! Dankbaar heb ik natuurlijk gebruik gemaakt van het aangeboden voorrecht, zijn reisgezel te zijn. „Monseigneur !" neen, dat mocht ik niet zeggen: „Ze noemen mij altijd: pastoor". En mag ik nu een geheim verraden ? Hij was het ook eigenlijk niet meer. Bij het overlijden van den paus vervalt de waardigheid van