is toegevoegd aan uw favorieten.

Ariëns priester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn stichting, nadat hij ze reeds lang gedragen had in het hart.

Zij geven de sleutel van zijn wonderbaar leven en zijn wonderbare werkkring. De liefde van Christus dreef hem, de reine, belangloze liefde, die alles voor allen doet worden, om allen voor Christus te winnen; de liefde, die haar oorsprong heeft in de Hemel, in den H. Geest, die haar uitstort in de harten van Christus' bevoorrechte dienaren.

De liefde deed hem aller harten winnen. De kinderen van Turijn verdrongen zich om Don Bosco, wanneer hij zich op straat vertoonde, zodat de doortocht soms gestremd werd. Hij kon hen daarom ook kneden als was, en de verbazende vruchten, die zijn onderwijs en opvoeding afwierpen, deden de raad al heel spoedig besluiten, hem met een ruime bijdrage te steunen. Geheel hun leven bleef de liefde voor Don Bosco zijn leerlingen bij.

Gelijk Franciscus, Dominicus, Ignatius ieder hun eigen kenmerk op de door hen gestichte Orden drukten, zo drukte ook Don Bosco zijn eigen beeld af in zijn Salesianen. Hun erfdeel was de gemoedelijke liefde voor de jeugd. Wie zich er van overtuigen wil, blijve op zijn reis naar Italië een trein in de hoofdstad van Piëmont over en ga een kijkje nemen in Don Bosco's ambachtsscholen. Hoe lustig hanteren zijn kwekelingen beitel en schaaf of tekenpen! Hoe dartelen en springen die olijke zwartkopjes dooreen, als de bel straks het teken tot een uur van ontspanning geeft! Wie zich veel heter maakt om de kaatsbal te werpen, die frater daarginds of zijn kleine tegenpartij, die reeds lang heeft opgemerkt dat ge hem bespiedt? Maar opeens zijn de handen gezakt, liggen alle ballen op de grond. Klein en groot hebben het spel gestaakt, en alles stormt daarginds naar de poort, die tot de binnenplaats leidt. Wat er gaande mag zijn?