is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij waren met twee "bij haar. ..Wij; konden noch eten noch drinken noch slaapen, wij deden niets als waken en bidden. Haar zwager welke een man van gebed was, konde op haar gemoed niets overwinnen, noch eene zwager, welke een heilig leven leidde, konde haar niet bewegen tot biechten. Zij waren al te maal gelijk uitzinnig. De Eerw. Héér Nijst heeft met gevouwen handen en traanen in de oogen, uren aan haar bed gestaan' om dat ijskoude hart een weinig te bewegen, maar alles te verge efsch, "niemand konde op haar gemoed in het minste iets verwinnen. Een ieder gaf de moed verloren. Men zeide haar, al§ ze zoo kwam te sterven zonder de H^H', Sacramenten te ontvangen, dat ze niet op de gewijde aarde konde begraven worden, dat dit nog eene tweede sohande was voer de geheele familie en het allerbitterste voor hare arme ziel, welke op het boórd van de eeuwigheid stond en zich niet te willen met G-od vereenigen, dit was voor allen een droevig aandenken. Allen gaven de moed verloren en er was