is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven tot 's avonds nadat zij de H. Reisspijze ontvangen had; op dezelfde uur "begon zij luide op ons tweeën te roepen en wij begonnen de litanie van 0.1. Vrouw te bidden en den Eerw. Kapelaan Hijst kwam onverwacht en juist ten tijde om de gebeden der Stervenden te bidden en Zij is zachtjens in den Heer overleden.

Dat de Naam des Heeren in'de eeuwigheid gebenedijd zij, Die de gebeden der armen nooit versmaad.

Het is in dit zelfde huis dat ik eens mijne oogen gevestigd op een kruisbeeld en- mijn hart brandende was in de liefde tot-God, dat ik al stamelende dit verske leerde bidden:

0 zoete Minnaar van mijn hert,

Maak mij deelachtig aan Uw smert.

Geef dat mijn hert in liefde ontvlamt, Maak mij tot Uwen dienst bekwaam,

Doch niet alleen tot ons profijt Maar ook tot myn Evennaasten zaligheid.