is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mij., tot' Zijn gebruik genomen te hebben tot oprichting van dit klooster.

Dat Zijn Naam in eeuwigheid■gebenedijd zi j. Amen. ■

Mij dunkt, dat ik het wat lang getrokken heb, maar het schijnt dat het aan de vrouwkens eigen is, nu ga ik toch v/eer naarstig beginnen aan het klooster te werken.

29 April 1837 op den feestdag van den H. Petrus, martelaar. Niettegenstaande al de opspraak van de menschen, dat wij arm v/aren, dat de stad Maastricht reeds 6 jaren gesloten was, God gaf ons moed eh sterkte om met ons tweeën dit werk te beginnen. Het was in de maand April 1837, dat wij met moed begonnen het huis te kuischen en te zorgen voor het noodige. Het eerste, wat wij te zorgen hadden, was een kar kooien, want het was nog bitter koud, de sneeuw lag doorgaans een man hoog, zoodat menschen van hooge jaaren zulks nooit