is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig was, na verloop van zeven, acht 3aaren, onzen Regel en Statuten wat uit te "breiden en te verbeteren, zoodat onze Eerw. Heer Commissaris P. A. van Baer, onzen Regel en Statuten met goed overleg en rijpen raad gepaard met een aanhoudend gebed gansch op nieuw geschreven en verbeterd denzelven aan Z.H. Monseigneur van Roermond overgezonden, welke denzelven heeft overlezen, goedgevonden, onderteekend en naar Rome gezonden in 1851 - 1856.

Ach, hoe gelukkig is het toch met vertrouwen te bidden en te verzuchten tot G-od en hoe meer heimelijke traanen hoe beter, ja,ik heb al dikwijls kleine verzuchtingen gedaan aan den H. Engel Raphaël, wanneer Hij den ouden Tobias ging troosten, Zijne gebeden en traanen aan God op te dragen en dat ik nu eens een klein wenkje , van hem vernam, maar die goede Herder, die gedurig waakte en toeziet over degenen die Hem liefhebben is meer voor ons bezorgd als wij zelf weten.