is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervullen, goed voorzien moeten wezen met geestelijke wapenen, opdat ze niet door de bedorvene wereld besmet worden; er altijd indachtig te zijn aan hunne drie H. Beloften dewelke ons zoo dierbaar zijn, waarvoor de Overste eene strenge rekening, zal gevraagd worden. Ik durf er niet aan denken maar ik leef nu op goede hoop, terwijl Monseigneur Paredis en de Zeereerw. Heer Secretaris Boermans te Roermond, onze H. Regelen en Statuten nu omtrent drie maanden in handen hebben om te overzien wegens de drukfouten en ze ons dan over te zenden,opdat we ze hier kunnen laten drukken,maar helaas, wanneer onze Zeereerw.Heer P. A. van Baer, Oprichter en Directeur van ons klooster, en in het 19de jaar met mij gezorgd en gearbeid had, de Regels en Statuten gemaakt en verzonden had en met het grootste geduld van jaar tot jaar en van maand tot maand er naar gewacht had, werd eindelijk ziek en zeer lijdende. Dit duurde bij de drie maanden en na met de meesten godvruchtigen ijver en liefde tot God