is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de laatste H. H. Sacramenten ontvangen te hebben, is Hij altijd' voorbeeldig gebleven in Zijn lijden, want Hij heeft menigen slapelozen nacht overgebracht en alhoewel hij hevig van aard was, heb ik Hem al den tijd, dat Hij zièk was niet eens hooren klagen. Hetgeen Hem het meest aan. het hart lag, dit waren de zaken van de kerk en van,ons klooster. De goede God heeft Hem nog de ;gratie gedaan, van Hem het jubilé hetwelk door Z. H. vergund was in December 1854 en in 1855 den 28sten Januari met een vurig verlangen van nog eens te communieeeren, 's morgens^ ten half zeven uren, godvruchtig in den Heer overleden. Dat Hij ruste in vrede. Amen.

Hij heeft mij zeer dikwijls goeden raad gegeven, vooral in Zijne laatste ziekte. Dé laatste avond dat ik bij Hem was, Zijn aanspraak tot my

was deze "Mijn kind, ik heb U nog

iets te zeggen, ik ga nu naar den Hemel 6ii'. gij zult mij volgen, ga geen stipje af van hetgeen ik uw leider voorgeschreven heb; houd de hand aan