is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het werk, de grondslagen die gelegd zijn, zal 0.1.Heer -voortdurend zesenen. " 6

Eenige 'dagen of misschien twee of drie weken voorheen, nadat Hij eene h©vige -benauwdheid onderstaan had en een weinig tot zich zeiven kwam, gaf Hij mij deze les, wegens het bestuur der Zusters, dat ik aanhoudend moest bidden en met God raadplegen tot dat ik eenen plaatsvervanger zoude tekoomen, welke ons in Gods plaats zoude besturen en in alles helpen en voornamelijk in het geestelijk bestuur, dat ik als Overste met de grootste voorzichtigheid, geduld en ernst moest omgaan, naar den aaazd,. inborst, en karakter van iedere Zuster en aanhoudend een wakend oog op alles hebben, zoowel voor het tijdelijke als voer het geestelijke, dit was voor mij geene kleine zaak, alhoewel ik op die negentien jaaren nog al wat' ondervonden had, maar altijd eenen getrouwen helper aan onzen Eerw. Heer van Baer heb gehad, in de allergrootste vertrouwelijkheid, alhoewel Hij mij niet