is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangende klachten, want als G-od in het hart spreekt, dan zwijgt de liefde niet. Hij mocht ook wel denkei} dat ik niet wijs was. Hij "begon mij .te spreken van de middelen welke daartoe noodig waren..Ik antwoordde Hem dadelijk met een vlammend hart, - "de H. Petrus had niets verlaten als zijn vaartuig en Zijne netten, dit was Zijnen heelen rijkdom en Zijne "broodwinning, nocgtans heeft Hij alles verlaten en is Jezus Christus gevolgd" - dat kan ik met de gratie Gods ook.

Maar laat ons nu eens zien wat ik te verlaten en op te offeren had van mijn erfdeel. Het vierde part van vier stukken land, het vierde part van twee groene weiden en het vierde deel van een leemen huis, mij dunkt, dat ik met den H. Petrus wel kan optrekken of pronken, ik weet al niet wat. Het is genoeg. De goede God heeft er Zijn behagen in genomen en alles ruimschoots gezegend.

De Eerw. Heer Deppen, waarvan ik hierboven gemeld heb, is tegenwoordig Wijbisschop van 's Bosch..