is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij ook zeer leed en ik heb het in mijne overwegingen bitterlijk beweend. Hij opende mij eensklaps de drie wegen in het geestelijk leven, te weten: hoe plomp en dom ik was en niet kon begrijpen van onbeschaamdheid wat al in mijn hart omging tot groote verwondering van mijn biechtvader, bij wien ik twee jaaren van te voren eene generale biecht gesproken had,, dewelke kapelaan was in de gewezene Sint Nicolaaskerk, waar ik mij omtrent veertien jaaren aan gebiecht heb,

De goede God bracht mij van tijd tot tijd ook al eens in Zijnen wijnkelder en maakte mij zoo dronken van den goddelijken wijn, dat al degenen waar ik bij woonde, besloten hunne bierkelder te sluiten, denkende, dat ik aan het oud bier pimpelde en dat ik daarvan zoo roodverwig was. Dit hoorde ik tegen elkander heimelijk zeggen en inderdaad, zij hebben voor mij een vaatje van het allerslechtste bier laten komen, wat te bekomen was, omdat ze dachten, dat ik dronken was van het oud bier. Ik loofde en dankte