is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stem neg in de wereld zijnde,mogelijk tien of twaalf garen geleden, aïLs er nog niemand aan dacht,, in mijn hart gehoord, want als ik Zondags een weinig tijd had, ging ik naar die arme menschen den Rozenkrans "bidden-.. Te huis komende en in mijne: bezigheden zijnde, waren mij die arme menschen voor ocgen en zweefden voor- ■ mijnen gee-st, dan deed ik met vele traanen mijn gebed "aan den Hemel, om bij die ellendigen cp het Gesticht Calvarieberg mijne liefdewerken te kunnen uitoefenen, maar helaas, het was nog te vroegtijdig, want dit had plaats in 1825 en ons klooster is begennen in April 1837 en dan Calvarieberg hebben wij beklommen 1 Augustus 1843> zooals ik boven vermeld heb.

Nu keer ik terug naar page 59. Er was geen ander middel om in ons voornemen te slagen, of-ik moest mij nog eens in de "Vergaderingszaal vertoonen, waar al de Heeren Regenten van het Gesticht Calvarieberg vergaderd waren om te raadplegen over hunne zaken.