is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• tijd. eene opwerping voor eenèeandere en betere kapel, maar dit werd nogal wat uitgesteld, maar toch niet heel lang. Er stierven van tijd tot tijd al een van de Heeren Regenten en de goede God wekte alweer andere harten op om ons ter hulp te komen. Er werd geraadpleegd en grond bijgekocht met de kerk, welke voorheen voor kloosterkerk gediend had, opgericht door de EerWo Moeder Elisabeth Strouven, in 1600, maar nu al vele jaaren gediend heeft voor soldaten en peerdenstallen, magazijnen van hooi en stroo. Daar was ook nog een huis en grooten tuin bij. Dit was gekocht geworden fioor eenen ouden Franschman, welke daarin woonde met zijne zuster; hij noemde zich Eréture, daarbij zeer ongodsdienstig. Maar hoort eens, welke eene vrijpostigheid van mij en tegelijkertijd eene dommigheid. Ik was nog in het midden van de wereld, maar ik bad en verzuchtte naar Calvarieberg. Ik had kennis met eene Juffrouw Schils van Bilsen, eene zuster van Mijnheer den Deken van Visé en Zr. Clara, wij zoch-