is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkelijk verbeterd in alle opzichten. Vooreerst de plaats is veel grooter, den autaar, waar het Allerheiligste rust, wordt door eene Zuster in orde gehouden, te zeggen, het linnen en voor het overige Altaargewaad en voor Zon- en Feestdagen heeft men gezorgd voor schoon Misgewaad, voor mooie versiersels .

Wij hebben ook jaaren gebeden en verzucht, geschreven aan Zijnhoogw. Monseigneur Paredis om eenen vasten Priester in het Gesticht te bekomen, opdat door verrassing geenen kranken zou sterven zonder bediend te zijn en voorbereid tot eenen zaligen dood. Hierin heeft de lieve God voorzien en er is na veel jaaren gebeden en gewacht te hebben, de Eerw. Heer Meuffels als Rector benoemd geworden, dewelke Kapelaan was in St. Mathiaskerk, een geluk waarvoor wij den goeden God niet genoeg konden bedanken, want Hij is zeer zorgvuldig om het kwaad uit te roeien en het goed zaad in de harten te zaaien, want Hij toont eene groote liefde tot God in den ijver der