is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oriënteert aan de Hervormde Kerk; practisch is het trouwens reeds nagenoeg in alle afdelingen zo. Als karakteristieke organisaties kunnen nog gelden Pecif en het P.Z.C. Het Prov. Evangelisatie Comité in Friesland legt een band tussen de zeer vele evangelisaties in Hervormde gemeenten onder vrijzinnige leiding. Deze verenigingen zijn schuilplaatsen der orthodoxie met een min of meer ontwikkeld roepingsbesef ten opzichte van de anderen. "Wel zijn deze kringen steeds kerkelijk georiënteerd en het bovengenoemde comité bedoelt deze oriëntatie te bevorderen. Daarom zo weinig mogelijk een vaste voorganger, en als deze wordt benoemd dan een ambtsdrager of bevoegde der kerk, maar liefst hulp van predikanten der naaste gemeenten en in elk geval toezicht door dezen, gehuldigd met de weidse titel van mentoren. Dus geen ecclesiola in ecclesia, geen kerkje in de kerk, maar een hulpgemeente, die uitziet naar de grote kerk. In de meeste kringen worden de sacramenten niet bediend en het is momenteel een practisch probleem hoe men in een grote evangelisatie, die zich moeilijk kan verplaatsen, heeft te handelen, wanneer de Kerkeraad ter plaatse geen beurten afstaat. Het Prov. Zendings Comité is eveneens een bewijs van het kerkelijk besef in deze provincie. Het verricht arbeid, die men in een gereorganiseerde kerk aan de Synode zou opdragen. Opgebouwd uit de genootschappelijke zending en de classicale zendingsactie, die gedeeltelijk officieel, gedeeltelijk officieus kerkelijk kan heten, beoogt het de Hervormde zendingstaak in deze provincie te leiden. Het is een typische uiting van kerkelijke zending, daterend reeds van voor de actie-Kraemer en door die actie uiteraard sterk gestimuleerd. Wat in andere provincies classicaal tot stand werd gebracht, kan hier — door medewerking aller classes — ook provinciaal geschieden. Een tastbaar resultaat is de goede ontvangst van de jaarlijkse gemeentelijke „aanslagen". In dit werk, dat immers kerkelijk wil opgebouwd zijn, wordt ook een ernstige poging gedaan, de vrijzinnigen te betrekken. De Kerk als geheel moet voor haar zendingsroeping gesteld.

In het voorbijgaan zij nog vermeld, dat op politiek gebied de Fries-Christelijk-Historischen, die volgelingen van

.