is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diking des Woords dienen of hinderen? Beide blijft mogelijk. Maar er is in elk geval een kans, die in vele andere streken van ons land ten enenmale ontbreekt.

De prediking moet belijnd zijn en helder, iets voor het hoofd, zij moet ook toespreken en tot het geloof bewegen, iets voor het hart. De voorstelling van het recht van God, van het heil door den Zaligmaker, van de leiding door den Geest, moet in het middelpunt staan, breed en vrij. De toepassing — zei eens een ouderling — maken wij Friezen er zelf wel bij. Is trouwens deze evangelieprediking niet de meest subjectieve, omdat zij in gehoorzaamheid en onderworpenheid aan den Geest het ik van den mens voor de beslissing plaatst door het tweesnijdend woord?

Er zijn weinig jeugddiensten in Friesland. Het is zeer de vraag, of door aparte diensten de jeugd bijzonder zou getrokken worden. In veel dorpen komen ze s middags massaal opzetten, in de steden 's morgens en zij komen minstens even graag in de gewone, grote diensten. Als er maar voor en tot de jeugd gepreekt wordt! De onkerkelijken kan men hier veel minder bereiken dan in Holland, omdat alles zo bitter en conservatief gescheiden is. Maar de wonderen zijn ook hier niet weg. Eigenaardig is nu weer, dat bij een verandering de jongeman radicaal en openlijk zich schaart in

de bestaande en gewone rijen.

Ondanks het boven gezegde over Doop en belijdenis, mag men toch wel constateren, dat de sacramenten in hoge eer staan. De gemeenteleden vluchten niet voor de doopdiensten, maar zij worden drukker bezocht. En wie belijdenis van geloof heeft gedaan, gaat als regel ook ten Avondmaal. Dat zijn hoogtijdagen, waarop de mannen nog vaak in het zwart en met hoge hoed verschijnen, waarvoor men bepaalde regeling treft om toch aanwezig te kunnen zijn, die in de voorbereidingsweek ook ernstige oorzaak geven tot zelfbeproeving en vergevingsgezindheid. De censura morum heeft een zeer directe, practische en geestelijke betekenis. De gemeente leeft rondom de Avondmaalstafel, de sleutelen worden gehanteerd tot eer van den Heer, tot stichting van de gemeente, tot troost van de deelnemers. Wat is het een machtige aanblik, een kerk van zes, zevenhonderd en meer gemeenteleden, die allen ten Avondmaal