is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wolde, De Wijk, Nijeveen, Havelte en Ruinerwold). De saksische stammen die zich in centraal-drente en in de randgebieden, waarschijnlijk in de eerste eeuwen van onze jaartelling, komende uit het oosten en het noorden, hebben neergezet, vonden vermoedelijk weinig weerstand van vroegere bewoners; er ontstond althans geen tweeheid van meer-gerechtigde overwinnaars en minder-gerechtigde overwonnenen. Een invloedrijke adel heeft Drente, in onderscheid van andere provincies, nooit gekend. De z.g. „Ridderschap" had veelal niet meer dan 3 tot 5 afgevaardigden in de Staten. Het gros van de bevolking werd de eeuwen door gevormd door een hardzwoegende kleine boerenstand, die zich tevreden stellen moest met een schrale bodem, die slechts een sober bestaan mogelijk maakte. Een surplus, noodig voor de ontwikkeling van een meer „stedelijke" cultuur, ontbrak. Bovendien maakte het isolement niet alleen de uitwisseling van stoffelijke, maar ook die van geestelijke goederen moeilijk.

De eenige stad, die op Drente een ander stempel had kunnen drukken, Groningen, maakte zich in 1460 zelfstandig en oriënteerde zich naar de meerbelovende noordelijke kleistreken.

Vanaf dat oogenblik was „het landschap" op zichzelve aangewezen en werd het een practisch onafhankelijke, gesloten samenleving van eenvoudige boeren die zich lieten regeeren door de bezitters van een oorspronkelijk, d.w.z. op de grond van het oude, om de brink heen gebouwde dorp zich bevindend, erf en woning, door de z.g. „eigenerfden".

Aan die onafhankelijkheid heeft niets af of toe gedaan het feit dat Drente van 1046 tot 1521 onder het gezag van de bisschop van Utrecht stond, daarna onder dat van de graven van Gelre, toen onder dat van Karei V en dat het ten slotte, in theorie al in 1581, in werkelijkheid eerst in 1618, tot 1798 toe behoorde tot de Republiek der Vereenigde Nederlanden.

Maar we moeten vooral in het oog houden, dat die zelfstandigheid niet voortkwam uit een fiere, onbuigzame volksaard; Drente was zelfstandig, niet omdat het zoo machtig, maar omdat het zoo zwak was. Vrijwel weerloos