is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evangelist op bezoek kwam, en dat hij straks de begrafenis leidde.

Twee gevallen komen in mijn gedachten onder de vele. Een gezin van spiritusdrinkers, waar men persé begeerde, dat een dominee kwam voor de begrafenis. De begrafenis was hier niets dan intermezzo. Gelijk bij de meesten.

Ik denk ook aan een ouden man, dien ik aantrof in het laatste stadium van tering. Zijn keel was vergaan. Het eerste wat hij uitbracht, was: ik weet geen bescheid. Hij wees naar boven. In zijn laatste dagen ervoer hij, dat God hem wilde aannemen met zijn zonden, ondanks zijn zonden. Bij kinderen en kleinkinderen van dezen man komt meer t.b.c. voor. Reeds twee zijner gehuwde zonen gaven bloed

°P-

Het aantal t.b.c.-patiënten is trouwens over het geheel vrij groot. Ik heb den indruk, dat veel te weinig menschen naar de consultatiebureaux worden verwezen. De huisartsen werken nog niet allen hartelijk mede.

En hoe staat het met de zwakzinnigheid, vraagt U?

Uit een in deze maand gehouden enquête naar geestelijk en lichamelijk gebrekkigen, welke plaats vond op verzoek van Gedeputeerden van Drente, bleek, dat in Emmer-Erfscheiderveen, een betrekkelijk jonge veenkolonie, op een bevolking van circa 4400 zielen (Emmerzand inbegrepen) ongeveer 70 gebrekkigen waren. Hetzelfde onderzoek werd ook gehouden meer in het Zuid-Oosten van het veengebied met ongunstiger resultaat. Er is mij in het Zuid-Oosten een betrekkelijk kleine streek bekend, waar meer „mongooltjes" zijn dan in de geheele stad Utrecht. Momenteel wordt een onderzoek ingesteld naar het zwakzinnige kind in verband met de stichting van twee scholen voor buitengewoon lager onderwijs in de gemeente Emmen.

Er wordt heel wat gedaan voor de veenbewoners.

Doch als bij het vele goede één ding wordt voorbijgezien, dan is al het andere lapwerk. Men kan consultatiebureaux oprichten, een Diakonessenhuis bouwen, voorlichtingscursussen voor vrouwen en meisjes organiseeren, een zuigpomp op de bevolking zetten in den vorm van dienstbodencursussen, en zoo men bij al dit goede vergeet, dat hier de werk-