is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van leeren kwam voor de kinderen niet veel. Aanvankelijk ontbrak de gelegenheid, later vaak de lust. Een onderzoek naar analphabeten zou momenteel nog merkwaardige dingen aan het licht brengen. Dezen winter hoop ik in het Buurthuis alhier een cursus te geven, waar ik tien a twaalf man verwacht, die nog moeten leeren lezen. Vrouwen, die nimmer lezen hebben geleerd, zijn er nog meer.

Ik zeide daareven: de lust ontbrak om te leeren. Een voorname oorzaak was, dat de kinderen te gauw groot waren, groot moesten zijn. De jongens en meisjes moesten vroeg leeren arbeiden. Ze leerden ook vroeg dansen en drinken in de vele herbergen, die overal verrezen nog voor school en kerk. En bijna zou ik zeggen: men leerde vroeg te trouwen. Verreweg het grootste deel der huwelijken was gedwongen. Een keet of hut te bouwen ging met weinig moeite en kosten gepaard. Ook groef men wel een gat in een zandwal om in te wonen. Aan meubileering behoefde weinig besteed te worden. Alleen een feestje op den huwelijksdag moest er af kunnen. Niet onmogelijk, dat op deze bruiloft weer iets gebeurde, wat herhaling van deze plechtigheid noodzakelijk maakte.

"Werd dit laatste „erg" gevonden?

Neen.

Had men in dien tijd veel moeite met het zoeken van „den

vader"?

Neen.

Op dat punt is er iets veranderd. Niet, dat er weinig gedwongen huwelijken meer voorkomen. Integendeel. Zeer, zeer vele. Maar onderzoek naar het vaderschap is nu aan de orde van den dag.

Bosschen, heiden en korenvelden bergen hier meer dan Dr. Drukker in het hiervoor vermelde werk van andere streken opsomt.

Wie hoorde er vroeger van, dat 14-jarigen praeservatieven gebruikten? Dat een kolonie van circa 4000 zielen een achttal vrouwen van verdachte zeden telt? Dat op hetzelfde aantal twee vrouwen als aborteuse bekend staan en door de politie geregeld in het oog gehouden worden? Wie vernam vroeger zooveel van geslachtsziekten?

Het is noodig ieder, die in kennis wil komen met het Drent-