is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een vijftal plaatsen in de omgeving met deze diensten kennis gemaakt. Vooral in jonge koloniën waren de resultaten gering. In een enkel zanddorp was het resultaat uitstekend. De jeugd in een (jongere) veenkolonie vraagt niet naar liturgie. De vrijere samenkomsten, gelijk o.a. Baptisten ze houden, met „voordrachten" en vooral veel samen zingen uit den Bundel van Johannes de Heer, waaruit ieder eens een nummer kan opgeven, vallen in den smaak. Zulke Jeugddiensten als er bijkans iederen Zondagavond worden gehouden in plaatsen, waar een Baptistenkerk staat, trekken honderden jongeren uit de omgeving. Ik durf niet beweren, dat dit bij de meesten geschiedt met een zuiver geestelijke bedoeling, wel, dat na en onder deze samenkomsten de jongens en meisjes elkaar zoeken en vinden. Nu zijn niet overal Baptistengemeenten, doch misschien is er dan wel een of andere avondsamenkomst van het Leger des Heils.

Men versta mij wel. Ik heb niet de bedoeling iets ongunstigs te zeggen van deze samenkomsten als zoodanig. Integendeel. De bedoeling om jonge menschen van de straat te houden, meer, om ze in kennis te brengen met Jezus Christus, verdient lof. Toch moet het met de Hervormde Kerk dien kant niet uit. De jeugd moet actief gemaakt voor de Kerk. Zij moet haar plaats hebben in de Kerk.

Hier ligt een belangrijke taak voor catecheet en jeugdleider. Ook voor de Zondagsschool.

„Het is een groote en heilige taak voor de Kerk, het publieke leven voor zich te heroveren, en zoo voor het volk weer een burcht der waarheid, een toevlucht der gerechtigheid, een bron van heilig leven te worden."

Aan dit woord van Adolf Stöcker denk ik bij Zondagsschoolarbeid en Jeugdwerk.

Is het voldoende, als ouders van Zondagsschoolleerlingen éénmaal in het jaar, met het Kerstfeest, ter kerk komen, en dan nog niet eens in een gewonen dienst? Zeker niet. Wat doet men dan om kinderen en ouders in de kerk te krijgen? In de meeste gemeenten niets. Op verschillende plaatsen in de gemeente wordt Zondagsschool gehouden. Staan alle predikanten en evangelisten met hun kerkeraden en evangeli-