is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkwaardige gelatenheid. Dit komt vooral bij ziekte het duidelijkst aan het licht. Hoe geduldig verdraagt hij de vreselijkste pijnen. Een kerngezonde jongen, van 20 jaar, die door een moorddadige ontsteking binnen vier en twintig uur tijds werd weggerukt, fluisterde alleen met kalme stem: „Moeder, maak je niet naar." Ook de dood ziet hij zo kalm onder ogen. „As de tied d'r is, dan möt je d'r wëz'n, wat zö je d'r an doen?" Benauwen zijn zonden hem dan niet, wanneer hij zijn einde zo vlak nabij ziet? In die omstandigheden verwacht vrijwel iedereen, dat de dominé een gebed zal doen, ongeveer niemand wijst dit af, maar zo zelden effent een schuldbelijdenis de weg daartoe. Hoe vaak zal een zielzorger het gevoel hebben alleen te bidden, of het moet zijn, dat een zucht uit de bedstede bij het „Vergeef ons onze schulden," hem eensklaps het gevoel geeft, dat er twee vergaderd zijn in Zijnen Naam.

Over een brave Twent is maar eenmaal in zijn leven, neen niet bij zijn leven, gerucht. Het kan gebeuren, wanneer de laatste slag van elven verklonken is, dat de klok opeens begint te luiden, met een voorslag van drie maal drie slagen, als het een Roomse is, zonder dat, indien het een Hervormde is, de kleine klok voor een kind, de grote klok voor een vrouw en beide tezamen voor een man. De ongeslagen matador in het zwijgen heeft een stille in den lande overgebracht naar zijn rijk van de absolute stilte.

Voor hoevelen dit is?:

„Mijn ziel is immers stil tot God,

Bij Hem wacht ik een heilrijk lot."

Ne ecclesia judicet de intimis. God hebbe zijn ziel.

* *

*

Een woord van hartelijke dank richt ik tot al diegenen, die door mondelinge of schriftelijke inlichtingen mij zo welwillend op allerlei punten klaarheid verschaft hebben.

Veel te danken heb ik aan:

Overijssel. Kluwer, Deventer. In het bijzonder de artikelen van Dr. P. W. J. van den Berg en Pastoor A. E. Rientjes.