is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Mt. K : 16, i Joh. 4 ; «—«: Joh' 3 = ï«L°"n«a" "

men verdraagzaam naar binnen en naar buiten.

NamurUik wil dit goede, wat ik zeer dankbaar vermeld, in

het minst niet zeggen, da, dit nu

waar alles 100°/0 is; ook hier heerscht nog heel dikwijls Sefd mede onder invloed der omgev.ng, verkeerd mdivf&me weinig kerkbesef, onderlinge moeite, kortom lilt «ral .Hel1 eens is". Over hel^geheel z.,n het gemeenten, die het beeld vertoonen van de Kerk reld- ze zijn, wat men normaal mag achten. Men ziet er tel kens' weer dat met getrouwen arbeid er nog velen te bereiken zijn, die aan zichzelf overgelaten het getal der met-om- e K prk-zich-bekreunenden zouden vergrooten.

In dit verband mogen nog enkele °Pm£kin§e" 7°^°^ de Evangelisaties, die men in Noord-Holland aantreft, en

de verhouding van Kerk en Evangelisatie.

Hierbij moet een gemeente als Enkhuizen uitvallen, omdat

men diar door den rechtzinnige predikant de figuur heeft,

dat de orthodoxen wèl in de kerk staan; al zijn zij ver e

in de kerkelijke lichamen vertegenwoordigd, toch nemen normaal'deel aan het kerkelijk leven (pogingen om tot een compromis teIkomen zijn niet gelukt; bij rechtsch wil men daar ook in het algemeen niet van weten). Voorzoover m j bekend leven deze twee deelen der gemeente vrijwel apart Ws eikair heen, ieder zijn eigen leven. Hatelijk zijn de verhoudingen op het oogenblik met al staatmen schei? tegenover elkaar in principieel opzicht. Zelf mag ifc danK baar vermelden, dat ik gedurende mijn twee^gff>Uee^ predikerschap nooit eenige tegenwerking van zijde heb ondervonden, verre van dien. Op een bepaal dao- in November treedt men met elkaar in contact, d.w. . dan wordt er gestemd voor het kiescoUege welke stemmingen in de laatste jaren met kleine minderheid (- 5° stem men op de 1400) verloren werden door rechtsch. Zooveel moïelnk komt men dan op. Bij deze ge egenheid is het telkens droevig te constateeren, dat vooral aan de vrijzinnige zijde velen zich met dit minimum-bewijs van kerkelijk medeleven tevreden stellen. De leuzen, waaronder men optrekt zijn* Vrije Vroomheid of Christus-belijdenis Omdat er zoowat „evenwicht" is in Enkhuizen, komt het daar