is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gersknecht spelen is hij helemaal onderop geraakt. De kerkeraad mag hem niet. Op huisbezoek gaf hij den ouderlingen een wijde mond, hij zei, dat hij door niemand zo dikwijls bedrogen was als door het vrome volk en hij is nog lid van een zangvereniging ook. Pas was er nog een diaken voor zaken bij hem. Hij had een kast van een orgel staan. Dat moet hij dan maar eerst eens verkopen. Aanvraag om steun afgewezen.

Een diaken doet verslag van een opgedragen bezoek bij een weduwvrouw van niet onbedenkelijke reputatie, die in een diaconiehuisje wilde. De diakenen lachen, de ouderlingen glimlachen en de dorpsklets is in volle gang.

Daarna sluiting met dankzegging.

De raad der kerk gaat naar huis. De leden van de raad der kerk moeten eerst nog verslag uitbrengen bij de diverse echtgenoten. Dan gaat de raad der kerk onder de wol en slaapt de slaap der rechtvaardigen.

DE OUDERLING.

Hij wil alleen Gods wil doen en heeft de vaste overtuiging dat hij alleen de wil des Heren doet. Want daar hij als een waarheidlievend man in het ambt staat, wordt zijn wil door Gods wü gedekt. Daarom zal hij geen mens ontzien. Hij kent geen vraagstukken, want als alle mensen waren als hij, dan was alles zoals het wezen moest.

Hij kent drie soorten dominees. Die de waarheid hebben, die naar de waarheid staan en die vijanden van de waarheid zijn. De eerste soort is de beste. Maar daar zijn gemeente niet al te rijk is en niet al te gunstig gelegen is, heeft hij nog maar zelden zo'n dominee gehad. Als er zo één was, dan werd die zijn vriend voor zijn leven. Ook al stond zo'n predikant er maar hoogstens twee jaar.

Ouderling heeft dus bijna altijd een dominee, die naar de waarheid staat. Dat is al een mooi ding. Maar dat eist y an den ouderling doorlopende waakzaamheid. De dominee moet er doorlopend aan herinnerd worden dat hij de wedergeboorte heeft te prediken en niet het geloof. Want met al dat preken over het geloof gaan de mensen met een ingebeelde hemel verloren en wordt de gemeente zó dat ze ook