is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brug, een andere keer stort een slechte brug in, juist wanneer men zich met het paard er midden op bevindt. Elke reis kost groote lichamelijke inspanning, de eene dag moet men de weg afleggen in gloeiende zonnehitte in een grasvlakte, een andere dag gaat het door stroomende regen.

Door deze omstandigheden is het bij velen alleen tot een verwisseling van godsdienst gekomen en nog niet tot een volledige bekeering, wat een ingewijde ook niet zal verwonderen. De uiterlijke breuk met het heidendom werd in ieder geval willens en wetens voltrokken. De bekeering van het hart is bij psychisch zoodanig aangelegde menschen, zooals bij de primitieven in Midden-Celebes, in het algemeen geen eenmalige gebeurtenis maar veelmeer een wordingsproces. Met de wassende geestelijke kennis en inzicht wordt ook steeds de bekeering verdiept. Dat in de nog jonge Gemeenten nog allerlei magische en heidensche denkwijze wordt gevonden, spreekt eigenlijk vanzelf. Ook de menschen hier kunnen niet uit hun huid kruipen. De hoofdzaak is, dat een begin is gemaakt, dat zij door Christus zijn gegrepen en zich door Gods "Woord en Geest verder en dieper laten leiden. De overgangsbeweging naar het Christendom in Mori heeft menschelijk gesproken veel uiterlijke beweegredenen. Daarom de menschen te willen terugstooten, zou van zendingsstandpunt uit niet alleen dom, maar ook eigenzinnig zijn geweest. We hadden het niet in onze hand naar eigen goeddunken een taktiek te kiezen, maar ze werd ons door de gegeven verhoudingen eenvoudig opgedrongen. "Wij stonden voor de keus, de goede gelegenheid uit te buiten of met de mogelijkheid te moeten rekenen, dat een groot deel van het volk de Islam in de armen liep. Het is bekend hoe moeilijk het is, menschen, die eenmaal tot de Islam zijn overgegaan, weer voor het Evangelie te winnen, doordat de Islam anti-christelijk is als geen andere godsdienst. Wanneer de meerderheid van een stam het heidendom de rug heeft toegekeerd, is het gevaar voor heidensche infectie veel geringer dan dat bij kleine Gemeenten in heidensche omgeving het geval is, zooals o.a. in Posso en Malili. Wij zendelingen zijn ons wel bewust, dat wij nog bij lange na niet het doel hebben bereikt, wanneer de uit-