is toegevoegd aan uw favorieten.

De pastoor van Ars

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want voor 't geval van absolute noodzaak had hij bij het vertrek wat geld meegenomen. Zoo ging hij dan weder te voet huiswaarts, betaalde zijn sober onderhoud en gaf met vreugde aan de armen waar hij ze zag. Bij het hervatten zijner studie was er blijkbaar een verbetering gekomen, langzaam en gestadig ging hij nu vooruit, de bijna ondragelijke afkeer voor boeken en studie was geheel verdwenen en hij verloor nooit meer den moed.

In den winter van 1807 werd hem het heilig Vormsel toegediend door cardinaal Fesch, den oom van Napoleon I, door diens tusschenkomst benoemd tot aartsbisschop van Lyon. Duizenden, ook vele oude revolutiemannen teruggekeerd tot het geloof, stroomden samen in het dorpje Ecully om het sacrament te ontvangen. Verkleumd stonden de menschen uren te wachten in hooge sneeuw en toen de cardinaal kwam, knielden zij in den sneeuw om den zegen te ontvangen. Tot zijn patroon koos Jean-Marie Johannes den Dooper, den grooten asceet, die in de wildernis trok om boete te doen. Hij noemde zich voortaan Jean-Baptiste-Marie en bewaarde voor den heilige een groote devotie, bouwde ter zijner eere een kapel aan het kerkje van Ars.