is toegevoegd aan uw favorieten.

De pastoor van Ars

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gegaan." Door den invloed van den vromen bisschop, misschien meer nog door de onweerstaanbare bekoring van een alles overheerschende liefde en kinderlijke zachtheid, steeds voller uitgaand van den nederigen man zelf, verdween langzamerhand alle jaloezie onder de geestelijkheid en tevens alle vrees voor een mogelijke verwarring in den geest der bevolking. Toen stond hij weldra bij zijn collega's in hoog aanzien en eerden zij hem als een heiligen dienaar Gods.