is toegevoegd aan uw favorieten.

De pastoor van Ars

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie bien". En zich wendend tot de jonge seminaristen in de banken vlak vóór hem: „die heilige bekeerde meer zielen met deze eenvoudige woorden dan wij met lange preeken.

Ook kwam er een bekend dichter dier dagen in Ars. Hij hoorde den pastoor in de kerk, en daarna bij hem staand tusschen de andere menschen, riep hij uit: ,,nooit heb ik God van zoo nabij aanschouwd !'' - „Dat is waar!" antwoordde de pastoor, en wijzend op het uitgestelde Allerheiligste : , ,God is niet

I • '

ver !

Maar de dichter wilde niet bedaren, ging maar door met zijn uitbundige lofspraak op den nederigen man. Toen nam de goede heilige zijn beide handen en zeide zachtjes : „mijn vriend, als men ons kende, zou men meer kwaad dan goeds van ons zeggen", en hij gaf hem. den zegen. Buiten gekomen, begon de dichter opnieuw: „die man is veel grooter dan zijn naam ! Nooit zal ik dien kop met zijn aureool vergeten, dien blik van vuur en daarbij de simpelheid van een kind !''

Het innerlijke leven van geestelijke verlichting en liefde blijft wel bij alle heiligen een geheim tusschen God en de ziel, evenzeer omdat ze in nederigheid hierover niet willen spreken, alsook omdat zij het volkomene daarvan niet onder begrijpelijke termen kunnen brengen. Groote mystici schrijven wel over hun extasen en gelukstoestanden in schijnbaar eenvoudige woordenreeksen maar erkennen dan alleen tot een aangegeven grens hun doel te hebben bereikt. De diepzinnige heilige, Catherina van Genua trachtte herhaaldelijk altijd weer met nieuwe woorden haar liefde uit te spreken om ten slotte enkel te verklaren,