is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Op Onvernoeglykheyd.

Onvernoegers, Strandeploegers, Vreckewroegers, Self-sins ach! Spinn'-kops van zielwerrend' ragh,

Eyge opla'ende quellast swoegers Beulen van herts vreugd en vree, Blaesbalgs in Uw' dormsuchts zee,

Knorremorrers, Inborst-pesten,

Kreauwers, Knibb'Iaers, Bang-bewust', Herssen pijnders, Staeg ontrust':

(Schoon 'et gaet ten alderbesten)

Leert hier Vergenoegings kunst, Soo wint Ge Aerdsch en hemel-gunst.

Schoon Ge land aen land meugt winnen, Schoon Ge 's Opgangs paerleschat Met alle 's Neergangs goud besat: Av'rechts wint Ge onwinst van binnen, Mits Ge 'er geen vernoeging vindt. Wint all' de Aerd Ge wint maer wind.

Schoon Ge, als trotsen Alexander,

Hondert Schepters treedt ter ne'er,

Noch word't Ge Uw gemoed geen heer 't Holl' hert hungkert op een ander, 't Is geen Vorst die Vorsten tert,

Maar die Vorst is van sijn hert. * *

Soo konde Abra'm rustig laten Ouders, Vrunden, Vaderland, Vergenoegd waer God hem sand: