is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hertslaeve, als 't op zonds gloed roost, Inborstkneders, We'erwil'-buygers,

Leeuwen muylbands, vyands val,

Onrechte onderdrucktens wal, Ovenblusschers, Toorn' versachters, Heyr-verheerders, God verkrachters, enz.

Voegt 'er by Boets beggelstromen Uyt bekreten ooge ende oog,

Wolcke opwellend' herts leck-loog, Om te naken 's hemels zomen;

(Traen'-stroom, wond're tegenaerd, Die ne'erdalende opwaerds vaert.)

Om te naken 't heylige oor, en Dats', hoe heym, heusch wil verhooren.

Ziel-suchts peerl'drups, daer Berouwen Als in zondvloed pekel plascht.

Seep daer Ootmoed sich me'e wascht. Hoops verquick-dauwe in 't benouwen. Oostersch' Wijz' juweele vloed. Klanckstill' be'e-klepp', herts blanck bloed Bang borste a'emstoom, Sweet der zielen, Smeer voor hert druks hoogte op.wielen,

Stercke, om troost, wolck wieck'le schachten Daer de zonn' noyt wasch afsmelt't.

Drup, die God in spaerpot tell't. Oogmelck, Bedbad in naer' nachten.

Teelte uyt hert-gronds stil gesteen. Beeck-vocht der Medogendhe'en. Myjenheyds in-krop-ontwolckers,

Still' bestopt' liefds tocht-vertolckers,