is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zedigt sulcke een siedend' Zee,

Op be'e, met opgeheven' handen,

Geboogen knien, lippe offeranden, en zov:

Het blinkt een Almacht in den be'e. 't Gebed kan Sonn'loop tegen kanten.

't Gebed dompt dat geen Vlam verslind't. 't Gebed der Leeuwen muyl toebind't. 't Gebed kan barsch gebergt' verplanten.

't Gebed sluyt d'Hemel: ende ontsluyt Naer twee-en-viertig maenden droogt' wee, En tapt we'er wolcknatte uyt 'er hoogt'. Be'e

Perst vocht ten rotse en backtand uyt, 't Gebed a'emt Dooden we'er in 't leven, 't Gebed; al songe ick all den dagh,

Noyt song ick wat gebed vermagh,

En wat God, om 't Gebed, wil geven.

Selv' biedt sich God voor bidden veyl! Voor bidden bersten ^yz're Deuren.

En beede is eernstiger by treuren Als by gelach, ö dat 's te geyll Dies klemt mijn sang: Wijz' Konings seggen, En sangre'en, die de Wijsheyd zelv' Hem instort' van 't hoog hemelwelv',

Staet schootvry oyt van wederleggen: En daerom recht; Der Wijzen hert In 't klaeghuys geerne is: maer der Sotten In vreugd' kriöel, daer spotters spotten.

En daerme in dertel deun vernarr't. Waerachtigheyd sloot.

Tree dies binne Tuchtlievend' Leerling; ondersoeck Dit bitterheylig Lijckleer Boeck,

Hier schuylt ziel seemsoet' tuchtlesse inne.