is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat 'ct, met verstand bekeecken,x)

Tert en Tuyn en Regenboog In onze 2) innig herssen-oog.

IV. Saken3) die soo4) seer5) verschillen6) Als swart duyster van wit licht,

Sijne7) E. seldsaem 8) t' saem 9) verplicht;

Dat noyt gauwste sinnebril,I0) en Hoe wijdweyig dat se n) ook speelt', Oyt hunn' hardigheyd verveelt.

V. Hier zult't soet12) en roet sich13) t'samen,14) Hier peyt serp,ls) en suyr16) door een,17) Hier schift geur en kleur, verscheën18) En doormengeld, naer betamen

Geestigd, in soo19) schoon' gestalt',

Dat 'et voor een wonder brall't.

VI. Hier is nutte 20) en nodig weten,

Hier is jock, ende eernste,21) en lach,

Weelde22) en tranen, vreugde ende ach!23)

Gaer 24) gereeckst,25) in gouden keten,

Vol fijnn' peerle26) ende27) eel' gesteent'. Als een' Phoenix rock,28) vereent.

VII. Lent' heeft29) naauw30) meer bloem verv' roemen,

Somer bral van groen en graen, 81)

Herfst bracht soo32) veel' fruyt33) schaersch aen,34)

>) bekeken, 2) onz' 3) Saken, 4) zo 5) zeer 6) verschillen, 7) Zijn' 8) zeldzaam 8) t' zaam I0) zinnebril, ») datz' 12) zoet 13) zich ") t' zamen: I5) zerp, '6) zuyr 17) een: 1S) verscheën, l9) zoo 2°) nutt' 2I) Jok en Ernst, 22) Weeld' 23) vreugd' en ach, 24) Gaar 25) gereekst, 26) peerl' 27) en 2S) rok, 29) heef 3°) naau 31) graan, 32) zo 33) fruit 34) schaarsch aan,