is toegevoegd aan uw favorieten.

Het St. Johanneswerk in het Zonnehuis te Bilthoven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de werkelijkheid, met feiten en toestanden, met de ideeën dus van de bezoekers, die dikwijls, ja meestal geheel buiten hun schuld, van huis uit, van school-af, door opvoeding en milieu tegen den priester zijn ingenomen, of hem in ieder geval als een vreemd mensch beschouwen.

Vertrouwen moet gewekt worden, dan volgt uitwisseling van gedachten van zelf. Men ziet en ondervindt, dat het anders is, dan men vermoed had van hooren-zeggen. De liefde, zoo zegt de Apostel, handelt niet onedel, zoekt niet zich zelf, laat zich niet verbitteren, rekent het kwade niet aan. (I Cor. 13 : 5). De liefde is het beste middel om elkaar te begrijpen; ze uit zich heel bijzonder in de gastvrijheid, en weet in haar zwijgende taal meer uit te werken dan een welsprekend pleidooi.

Wanneer we dus nu het doel van het St. Johanneswerk nader willen omschrijven, dan komt dit hier op neer: Niet-katholieken, die belang stellen in den katholieken godsdienst het katholieke gezinsleven mede te doen leven, door hen gastvrij te ontvangen en hen in staat te stellen, eens rustig in een prettige, huiselijke omgeving met katholieke leeken te converseereii. De leiders moeten derhalve altijd ter beschikking staan van de bezoekers, die zich ook ten allen tijde kunnen aanmelden.