is toegevoegd aan uw favorieten.

Egmond-verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Hildegaerd, die het aan Egmond schonken.... Te koop, ook de hymnen, psalmen, collecten, sequensen en antiphonen. Zestien jaar nu reeds ben ik bezig deze over te schrijven, zonder einde, 'k Zal de boeken moeten volgen, waar ze terechtkomen, om me te kwijten van de opdracht. Voltooien zal ik het overschrift, hoe en waar dan ook. Al schijnen de erfgenamen van Graaf Floris die

opdracht dan ook vergeten te zijn"

,,'t Is waarlijk niet het eenige van zijn wil en wenschen, dat we vergeten zijn!" verzucht vrouwe Petronella. En weer begint haar zelfaanklacht. „Als Graaf Floris je hoorde hier, Mumorus! Als hij me zag, hier! Als hij wist, wat Egmond te lijden heeft door mijn schuld.... Want ik heb ze op Egmond afgestuurd, die gieren! Ik leerde ze Egmond leeg stelen. Alles voor de oorlogen, die den droom van m'n verdwaasd moederhart moesten verwezenlijken.... Maar goed, goed, Mumorus. Ga met die lijst de kloosters af, de rijkste abdijen en stiften. En zeg: „Zoo diep gezonken is de Gravin van Holland, de dochter van den hertog van Lotharingen, de zuster van Keizer Lotharius, dat ze u de boeken van Egmond als koopwaar laat aanbieden" .... Dien smaad wil ik op me nemen, tot uitboeting van m'n schuld en schande."

„Beter dan door een dergelijke zelfvernietiging, vrouwe, zou 't voor u zijn te boeten door te herstellen wat door u dreigt ten onder te gaan."