is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu volgt de schuldbelijdenis van de geloovigen. Door deze rouwmoedige belijdenis hunnen de geloovigen vergiffenis bekomen van dagelijksche zonden.

I?. Ik belijd aan den almachtigen God, voor de H. Maria, altijd Maagd, den H. Aartsengel Michaël, den H. Johannes den dooper, de HH. Apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen en u, vader, dat ik zeer gezondigd heb met gedachte, woord en werk, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn zeer groote schuld. Daarom bid ik de H. Maria, altijd Maagd, den H. Aartsengel Michaël, den H. Johannes den dooper, de HH. Apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen en u, vader, voor mij tot den Heer, onzen God, te bidden.

7. De almachtige God ontferme Zich over u, vergeve uw zonden en geleide u ten eeuwigen leven. I£. Amen.

Priester en geloovigen maken het kruisteekeny

zeggende:

y. Kwijtschelding, vrijspraak en vergiffenis van onze zonden verleene ons de almachtige en barmhartige Heer.

I?. Amen.

y. O God, keer U tot ons en doe ons leven.

I?. Dan zal Uw volk zich in U verheugen.

y. Toon ons, Heer, Uw barmhartigheid.

I?. En schenk ons Uw hulp.