is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. MIS DER GELOOVIGEN.

HET HEILIG OFFER.

a. Offerande. Samenstelling en aanbieding van de offergaven. (Offertorium tot Praefatie) b. Canon. Eucharistisch gebed met Consecratie. (Praefatie tot Pater noster) c. Communie. Deelname aan het offermaal. (Pater noster tot einde)

a. Offerande.

y. De Heer zij met u.

I£. En met uw geest.

LAAT ONS BIDDEN.

OFFERANDE ANTIPHOON. Ps. 68, 21 Mijn Hart was op smaad en ellende voorbereid: en Ik zag uit naar een, die in Mijn droefheid zou deelen, maar er kwam niemand: Ik zocht naar een, die Mij zou troosten, maar Ik heb er geen gevonden.

SAMENSTELLING EN AANBIEDING DER OFFERGAVEN. OFFERANDE VAN HET BROOD.

Aanvaard, heilige Vader, almachtige, eeuwige God, deze vlekkelooze offerande, die ik, Uw onwaardige dienaar, aan U, mijn levenden en waarachtigen God, opdraag voor mijn ontelbare zonden, overtredingen en nalatigheden, voor alle aanwezigen, en tevens voor alle geloovige christenen, levenden en dooden: opdat ze mij en hun tot zaligheid strekke ten eeuwigen leven. Amen.