is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij niet meer door nieuwe wonden gekwetst worden, doch ongeschonden zij voortdurend in ons, wat Uw genade gaf en herstelde.

Uw majesteit bidden en smeeken wij, almachtige, eeuwige God: wil aan ons, die berouw hebben, de vergeving van Uw barmhartigheid verleenen: mogen wij verdienen ons feestkleed terug te ontvangen en tot de koninklijke tafel, waarvan wij verwijderd waren, te gaan. Door denzelfden Christus, onzen Heer. Amen.

(In berouwvolle stemming wachten wij onze biechtbeurt af en bidden de 'psalmen: Miserere, bladz. 82 en De Profundis, bladz. 8fy.)

NA DE BIECHT.

Dank aan God.

Heer, U wil ik prijzen, omdat Gij mij hebt opgebeurd en niet hen, die mij haten, om mij hebt verblijd.

Heer, mijn God, ik roep tot U en Gij hebt mij genezen.

Geluisterd hebt Gij, Heer, en U over mij ontfermd; Gij, Heer, werd mijn helper.

Veranderd nebt Gij mijn rouw in vreugde, verscheurd mijn rouwgewaad en mij omgord met blijdschap.

(Eerst volbrengen wij nu onze poenitentie.)