is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EFENING VAN HOOP.

Oneindig goede God, ik hoop, door de erdiensten van Jesus Christus, van U ^ verkrijgen: de eeuwige zaligheid en 11e genaden, die ik daarvoor noodig Leb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die lmachtig zijt, oneindig goed voor ons n getrouw in Uw beloften. Heer, verterk mijn hoop!

)EFENING VAN LIEFDE.

God van liefde, ik bemin U boven dies uit geheel mijn hart, omdat Gij >neindig goed en oneindig beminnelijk rijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle nenschen als mijzelf. Heer, geef mij ;teeds meer liefde!

Door Maria geworde ons heil.

Heer Jesus Christus, onze Middelaar 3ij den Vader: Gij hebt de allerheiligste Maagd, Uw Moeder, ook als onze moeIer en als middelares bij U aangesteld; verleen goedgunstig, dat allen, die tot U naderen om Uw gunsten af te smeeken, zich er over verheugen mogen door haar al het gevraagde te hebben verkregen. Gij, die leeft en heerscht, m de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kom, Heer Jesus, kom: