is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oon en den Heiligen ueest voor uw eiligen zijt: het ware licht, de volle erzadiging, de eeuwige vreugde, het olkomen geluk en de hoogste zaligheid. )oor denzelfden Christus, onzen Heer. jnen.

Verzuchtingen van den H. Ignatius tot den allerheiligsten Verlosser.

:iel van Christus, heilig mij. jichaam van Christus, maak mij zalig, jloed van Christus, verzadig mij.

Vater uit Christus’ zijde, wasch mij.

„ijden van Christus, versterk mij.

) goede Jesus, verhoor mij.

]n Uw wonden, verberg mij.

Liaat niet toe, dat ik van U gescheiden worde.

regen den kwaadwilligen vijand, verdedig mij.

[n het uur van mijn dood roep mij.

En beveel mij tot U te komen.

3pdat ik U met Uw heiligen love.

[n de eeuwen der eeuwen. Amen.

Offer van zichzelf.

Aanvaard, Heer, mijn geheele vrijheid. Neem mijn geheugen, mijn verstand en geheel mijn wil. Wat ik heb of bezit: Gij hebt het mij geschonken: U geef ik het geheel terug en voortaan geef ik het aan Uw wil over om het volkomen te besturen.