is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I?. Heer, gewaarcug u auen» uic uno oed doen, omwille van Uw naam met et eeuwig leven te vergelden. Amen. y. Laat ons bidden voor de overleden

,e^°Heer, geef hun de eeuwige rust en Let eeuwig licht verlichte hen. y. Dat zij rusten in vrede.

I?. Amen.

y. Voor onze afwezige broeders, ï?. Mijn God, maak zalig Uw dienaren,’ die op U hopen; y. Heer, zend hun hulp uit den hemel, ijr. En bescherm hen uit Sion. y. Heer, verhoor mijn gebed,

IEn mijn noodkreet kome tot U.

y. De Heer zij met u.

I?. En met uw geest.

LAAT ONS BIDDEN. God, Gij zijt altijd bereid, genadig te zijn en te sparen: aanvaard ons gebed, opdat Uw vaderlijke barmhartigheid ons en al Uw dienaren bevrijde van de ketenen van de zonden, waarin wrj gekluisterd zijn.

Heer, wij smeeken U: verhoor de gebeden van hen, die U aanroepen en straf de zonden niet van hen, .die ze voor U belijden; opdat Gij ons in Uw goedertierenheid tegelijk vergiffenis en vrede

moogt schenken. ,

Heer, betoon ons genadig Uw onvol-

1-. Tm nrL Al • hovriiH nns van