is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e&eden om vreat*

VOOR DEN VREDE.

(Als imperata voorgeschreven door de Nederlandsche bisschoppen)

LAAT ONS BIDDEN. O God, van ien de heilige begeerten, de goede jornemens en de rechtvaardige weiden Dortkomen; geef aan Uw dienaren dien rede, dien de wereld met geven kan, pdat onze harten genegen zijn tot het olbrengen Uwer bevelen, en wij, van e vrees voor de vijanden ontslagen, oor Uw bescherming rustige tijden

logen beleven. , , , ,

O God, die niet toelaat, dat de voleren, die in U gelooven, door eemge erschrikking worden geschokt: gewaariig U de gebeden en offergaven van iet U toegewijde volk te aanvaarden; ipdat de vrede, door Uw goedheid vereend, de christenvolken tegen lederen

dj and bescherme. .

O God, die den vrede bemint en geelt, vien te kennen, leven is, wien te dienen, leerschen: bescherm tegen alle aanvalen degenen, die U aanroepen, opdat wij, lie op Uw verdediging vertrouwen, geen yeweld van welken vijand ook te vreeën hebben. Door Christus, onzen Heer.

A