is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

an hun echtgenooten en ae Kinaeien an hun vaders.

O Moeder van smarten, Moeder van iefde, Moeder van barmhartigheid, koLingin van den vrede, help ons, bid voor »ns. Amen.

PARCE DOMINE.

Paree Domine, paree populo tuo: ne in leternum irascaris nobis.

Spaar, Heer, spaar Uw volk; en toorn liet in eeuwigheid op ons.

GEBED

VOOR VRIENDEN EN VIJANDEN.

God, Gij hebt de gaven der liefde door Je genade van den Heiligen Geest in Je harten van Uw geloovigen uitgestort: geef aan Uw dienaren en dienaressen, voor wie wij Uw goedertierenheid afsmeeken, gezondheid naar ziel en naar lichaam, opdat zij U uit alle kracht beminnen en in alle liefde volbrengen mogen, wat U aangenaam is.

God, Gij mint en behoudt den vrede; geef aan al onze vijanden vrede en ware liefde; schenk hun vergiffenis van al hun zonden, en bevrijd ons met kracht van hun hinderlagen. Door Christus, ónzen Heer. Amen.