is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANROEPINGEN

[N DE LAATSTE OOGENBLIKKEN.

Zijn de laatste oogenblikken aangebroken, dan verdubbelen allen hun vurig gebed. Den allerheilig sten naam van Jesus zegge men den stervende herhaaldelijk en duidelijk voor, terwijl men ondertusschen bidt:

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Heer Jesus Christus, ontvang mijn geest.

H. Maria, bid voor mij.

Maria, Moeder van genade, Moeder van barmhartigheid, bescherm mij tegen den vijand, en neem mij op in het uur van den dood.

H. Joseph, mèt uw bruid de H. Maagd, open mij den schoot van de goddelijke barmhartigheid.

Jesus, Maria, Joseph, u geef ik mijn hart en ziel.

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijn laatsten doodsstrijd.

Jesus, Maria, Joseph, met u wil ik slapen en rusten in vrede.

GEBEDEN

ZOODRA DE DOOD IS INGETREDEN.

| I?. Heiligen van God, snelt hem te

hulp; engelen des Heeren, snelt hem tegemoet, neemt zijn ziel en brengt haar voor het aanschijn van den Allerhoogste.

V Dat Christus u ontvanee. Hij. die