is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het kruis ging alleen de Godheid schuil, maar hier is mede de menschheid verborgen. Toch geloof en belijd ik beide, terwijl ik bid, wat de goede moordenaar gebeden heeft.

[. Plagas, sicut Thomas, non intüeor: Deum tarnen meum te confiteor:

Fac me tibi semper magis crédere,

In te spem habére, te diligere.

Ik zie niet Uw wonden, zooals Thomas: maar toch erken ik U als mijn God. Maak, dat ik steeds meer in U geloove, op U hope, en U beminne.

5.0 memoriale mortis Dómini,

Panis vivus vitam praestans hómini, Praesta meae menti de te vivere,

Et te illi semper dulce sapere.

O gedachtenis aan *s Heeren dood, levend Brood, dat leven geeft aan den mensch; geef mijn ziel de genade te leven door U, en altijd in U haar genot te vinden.

5. Pie pellicane, Jesu Dómine,

Me immündum munda tuo sanguine, Cuius una stilla salvum facere Totum mundum quit ab omni scélere.

Liefdevolle pelikaan, Heer Jesus, zuiver mij, onreine, door Uw Bloed, waarvan één druppel in staat is de geheele wereld van alle zonden te zuiveren.

7. Jesu, quem velatum nunc aspicio,

Oro fiat illud quod tam sitio:

Ut te re vela ta cemens facie,

Visu sim beatus tuae glóriae. Amen.

Jesus, dien ik nu omsluierd aanschouw, ik bid U, laat dat geschieden, wat ik zoo vurig verlang: Moge ik Uw aangezicht ontsluierd aanschouwen, en door het zien van Uw heerlijkheid gelukkig zijn. Amen.