is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar dc Goddelijke Voorzienigheid hem stelde onder de uitmuntende leiding van den vromen en geleerden president Antonius van Gils.

De lessen en het voorbeeld van dezen voorzichtigen en moedigen kampioen voor de rechten van God en de Kerk hebben zeker veel bijgedragen, om van den talentvollen Seminarist te maken „den man van vorstelijk karakter, van hoogepriesterlijk geloof, van kinderlijke vroomheid," zooals Dr. Schaepman in korte, scherpe trekken Monseigneur Zwijsen geteekend heeft.

Aldus waardig voorbereid, ontving hij op 20 December 1817 in de Rombouts-Kathedraal van Mechelen de H. Priesterwijding.