is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

PASTOOR TE TILBURG.

Te Tilburg kon Zwijsen, als pastoor van het Heike, zijn groote bestuursgaven en priester-ijver breed gaan ontplooien. Zijn voorganger, de tachtigjarige pastoor Deschamps, had de zich sterk uitbreidende fabrieksstad niet krachtig genoeg kunnen besturen. De overstrooming van vreemd soldatenvolk bracht allerlei gevaren voor geloof en zeden. Maar het eerste optreden van den nieuwen Herder bewees, dat hij zijn taak hoog opvatte en ferm aanvatte.

Bij de eerste toespraak tot zijn parochianen vertoonde hij zich op den preekstoel in volle lengte en schokte zijn toehoorders door zijn machtige taal, majestueuze houding en gebaren. Zelf getuigde hij later: „Vanaf mijn eerste preek heb ik getracht, zoo welsprekend mogelijk te zijn, en oratorisch effect te hebben."

En waarom hij zoo deed, hij, die anders zoo'n afkeer toonde van alle effect-bejag, verklaarde hij zelfs „om de harten te winnen en in mijn latere preeken met meer gezag te kunnen optreden."

Dat laatste was toen in Tilburg dringend noo» dig, tegen heel wat misbruik en ergernis.

Op marktdagen brachten de koopers en verkoopers bij regenachtig weer hun waren gemoedelijk achter in de kerk. Tegen die ontheiliging van Gods huis verhief de nieuwe pastoor met alle kracht zijn stem. Toen woorden niet hielpen, sprak hij met daden. Hij liet aan de kerk twee portalen