is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was oppermachtig. Het zoogenaamd neutraal enderwijs, dat er gegeven werd, was zoo weinig neutraal, dat de katholieke kinderen hun godsdienstonderwijs kregen uit den protestantschen „Heidelbergschen Catechismus". Daarbij waren de wetten zoo, dat het bijna onmogeÜjk was, een katholieke school op te richten.

Onder die omstandigheden begon pastoor Zwijsen onbewust en op bescheiden wijze het groot werk van de vrijmaking van het katholiek onderwijs.

23 November 1832 voerde hij de drie eerste Zusters, die hij voor zijn werk gewonnen had, een armoedig huisje in de wijk het Heike binnen; in Mei van het volgend jaar betrokken zij met drie anderen een ruimer huis in de Nieuwlandstraat.

In Mei 1834 deden deze zes eerste zusters haar blijden intocht in het „huis met de dertien celletjes", dat de Stichter voor haar had gebouwd aan den Ouden Dijk.

Daar had hij het jaar tevoren in April 1833 al den eersten steen gelegd van haar nieuwe school, ofschoon ze al sedert 25 November 1832 begonnen waren met het onderwijs van de jeugd, maar, bij gebrek aan beter, in de sacristie van de parochiekerk.

Na de eerste stichtingsmoeilijkheden kwam het zwaarste; hoe van de regeering de noodige erkenning van het onderwijs voor kloosterzusters te krijgen? Een bijna hopeloos geval.

Maar gestuwd door heiligen ijver voor Gods eer en het heil van de zielen zette pastoor Zwijsen met zacht beleid en sterke energie door. Hij steun»