is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 uur arriveerde: de stedelijke harmonie, 3 gilden met vliegende vaandels en roffelende trommels, terwijl achter de eenvoudige koets van Monseigneur een eerewacht van 100 man den stoet sloot.

Alle klokken luidden! De geestdrift van het volk was overweldigend.

Toen Monseigneur naderde, waren de mannen van de H. Familie, met andere corporaties geschaard langs den weg, hun blijdschap niet meer meester. Ze drongen vooruit, spanden de paarden uit en wilden zelf den wagen trekken. Maar de Bisschop kwam daartegen in verzet. Doch de geestdrift der mannen viel moeilijk te bedaren. Eerst na een herhaald en dringend verzoek van hem, dien ze niet wilden bedroeven, gaven ze hun plan op. 't Was een overweldigende manifestatie, het meest enthousiaste feest, dat Tilburg ooit gevierd heeft.

Monseigneur nam zijn intrek bij zijn geliefde zonen in het Fratershuis, waar hij 16 maanden zou blijven tot volkomen herstel.

Op 1 Augustus bracht hij zijn eerste bezoek aan zijn dierbare dochters, de Zusters van Liefde, die zoo dringend zijn herstel hadden afgesmeekt en zoo innig met hem hadden meegeleden.

Wat zal 't zijn vaderhart goed hebben gedaan, die hartelijke ontvangst van de Zusters en kweekelingen in het Moederhuis, het naïef welkom van zijn weesjes:

Blijf steeds hier, dan zijt Gij veilig En wij zijn zoo gerust en bÜj.

Hier, inplaats van éénen Engel Hebt Ge er honderd aan Uw zij!