is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seld graf, tusschen de eenvoudige graven van de Zusters van Liefde, zijn geestelijke kinderen.

Had hijzelf geen plaats willen bepalen, het Kapittel meende met die keus in den geest te treden van den Vader, van wien Dr. Goossens schoon en waar heeft getuigd: „Zijn Zusters waren zijn kroon en zijn glorie."

Doch dezen, in dankbaar besef dat Mgr. Zwijsen nog veel meer haar glorie en kroon uitmaakt, hebben later op het kerkhof van Orthen een grafkapel laten bouwen, waarheen het lijk van den beminden Stichter werd overgebracht.

Dit stil, eenvoudig grafmonument van den grooten Aartsbisschop-Bisschop van Den Bosch herinnert onwillekeurig aan het woord van Jezus' Welbeminden Leerling, Sint Jan, den Patroon van het Bossche diocees:

„En ik hoorde een stem uit den hemel, die mij zeide:

„Zalig de dooden, die sterven in Den Heer.

„Nu reeds zegt de Geest: dat zij rusten mogen van hun zwoegen,

„Want hun werken volgen hen."