is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Temidden van dit rumoerige Europa heerscht een gigantische stilte. Het is de stilte van een groote afwezigheid, die als lood op deze wereld weegt. De groote afwezige : het christendom.

Toch wandelen, denken en handelen in millioenen exemplaren de „christenen" in deze wereld om. Maar in geen der Europeesche Staten heerscht: christendom.

De waarachtige christen is het zout der aarde. Maar de christenheid van het Westen blijkt smakeloos geworden. En wijl ze niet meer ademt in haar eigen Evangelie, niet meer luistert, met nieuwe o o r e n, naar dit ORAKEL der Eeuwige Ongeschapen Wijsheid, weet ze het schitterend geheim van het leven niet meer.

En de christenheid verwondert zich er over, dat ze „door de menschen vertreden wordt", gelijk van het smakeloos geworden zout geschreven staat, dat nu hier, dan ginds in een vuur geworpen wordt van alles verslindenden haat.

2

Waar het zout der Wijsheid als een sneeuw verdwenen is, waar de witte smaak van het zout verging, daar is de wereld grijs en grauw geworden van verveling en van flauwte. En daar komen de zwarte stormen op — met het draconisch geweld